Welcome to วช.พล.

ปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจ

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลจังหวัด
วิดีทัศน์ วช.พล.
SAR วิทยาลัย
แบบประเมินความพึงพอใจ
web2559 web2560 web2561
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

แผนพัฒนาสถานศึกษา2556-2559

แผนพัฒนาสถานศึกษา2560-2564

แผนปฏิบัติราชการ

ตรากรมอาชีวศึกษา

ตราประจำวิทยาลัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรมรวม

ประมวลภาพกิจกรรม59

ประมวลภาพกิจกรรม60

ประมวลภาพกิจกรรม61

ประมวลข่าวสาร-กิจกรรม
ตารางเรียน-ตารางสอน

ตารางสอบ  

แจ้งผลการเรียน

รายชื่อนักศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร

บทความ/งานวิจัย ครูเผยแพร่
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

แผ่นพับ

แผ่นพับระยะสั้น
ยื่นฝึกงาน

ลงทะเบียนโครงงาน

ตารางเวร-ยามรักษาการณ์

คำสั่งวิทยาลัย 
   
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างยนต์
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
งานวิชาการ

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานกิจการนักศึกษา
งานบุคคล- ธุรการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานพัสดุ

งานศูนย์บ่มเพาะ
 
ประมวลข่าวสารวิทยาลัย
ประมวลภาพ กิจกรรม
 
 
ระบบจัดการข้อมูลฝึกงาน

เขียนบทความ/งานวิจัย

โปรแกรมตารางเรียน 
ส่งข้อความถึงนศ.(sms)
 
 

 
 
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 ประกาศ!! เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 ประกาศ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกีฬาสีภายใน (กีฬาสี) ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
 เชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมกิจกรรมกีฬาสี ณ สนามฟุตซอล หน้าอาคาร2 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.
 เข้าร่วมพิธีลงนาม โครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดีแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก 11 ภาคี เครือข่าย เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2561
 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เข้าพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561
 ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการวันสำคัญชาติ "กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา" ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยใจ" เฉลิมพระเกียรติ และถวามเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561
 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมงานไหว้ครู ครอบครู และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 ประกาศ! โครงการติดตามการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
   นักเรียน-นักศึกษา ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ www.v-cop.go.th ให้ใช้รหัสบัตรประชาชนของตนเอง เป็น user name และ password เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
 ยินดีต้อนรับ นักศึกษาเข้าใหม่ ปี2561 นศ. สามารถยื่นคำร้องขอรหัส เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตและ WIFI โดยนำสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง และขอรับเอกสารการสมัครได้ที่งานศูนย์ข้อมูล,หรือกล่องเอกสารหน้าห้องทะเบียน, หรือห้องสมุด และยื่นเอกสารคืนได้ที่ห้องทะเบียน หรือติดต่อ ครู เสกสรรค์,ครูรัชนัน,ครูครูชุลินทร,ครูณรงค์เดช,ครูวิรัตน์ โดยตรง
 สิ่งที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกท่านที่ต้องรู้ พรบ.ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
   0009  เอกสารประกอบการสอนวิชาการขายเบื้องต้น 1  [ 0 ]
 0008  หลักสูตรระยะสั้นไม่ทราบง่าจะเผิดรับอีกเมื่อไรคะ  [ 1 ]
 0007  อยากเรียนการบัญชี มีเสาร์อาทิตย์มั้ยคร่ะ   [ 3 ]
 0006  การเรียน  [ 1 ]
 0005  อยากถามว่ามีเรียน เสาร์-อาทิตย์ป่าวครับ  [ 4 ]
 0004  อยากสอบถามเรื่องหลักสูตรระยะสั้นค่ะ  [ 3 ]
 0003  การตั้งคำถามหรือตอบคำถาม  [ 0 ]
 0002  เพื่อนๆ ปวช.3 คอมพิวตอร์ รายงานตัวด้วยจ้า  [ 1 ]
 0001  ทดสอบระบบกระดานถามตอบ  [ 1 ]
 
จำนวนผู้เข้าชม 40043 คน
 

 

 

 
 

 

 

ทัศนศึกษาไปกี่วันดี?
1วัน
2วัน
3วัน
4วัน
ไม่อยากไป
ไม่ออกความเห็น