Welcome to วช.พล.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลจังหวัด
วิดีทัศน์ วช.พล.
SAR วิทยาลัย
แบบประเมินความพึงพอใจ
 

แผนปฏิบัติราชการ

ตรากรมอาชีวศึกษา

ตราประจำวิทยาลัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลข่าวสาร-กิจกรรม
ตารางเรียน-ตารางสอน

ตารางสอบ  

แจ้งผลการเรียน

รายชื่อนักศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร

บทความ/งานวิจัย ครูเผยแพร่
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

แผ่นพับ

แผ่นพับระยะสั้น
ยื่นฝึกงาน

ลงทะเบียนโครงงาน

ตารางเวร-ยามรักษาการณ์

คำสั่งวิทยาลัย 
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างยนต์
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
งานวิชาการ

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานกิจการนักศึกษา
งานบุคคล- ธุรการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานพัสดุ

งานศูนย์บ่มเพาะ
 
ประมวลข่าวสารวิทยาลัย
ประมวลภาพ กิจกรรม
 
 
ระบบจัดการข้อมูลฝึกงาน

เขียนบทความ/งานวิจัย

โปรแกรมตารางเรียน 
ส่งข้อความถึงนศ.(sms)
 
 

 
 
   ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีวิทยาลัยฯวันที่ 27ธันวาคม2561
 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทงและการประกวดกระทง ณ.โดมสนามวอลเล่บอลวิทยาลัยฯเวลา 14.00 น
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 ประกาศ ให้นักศึกษาปีจบร่วมพิธีจบการศึกษาวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่วิทยาลัยฯโดยพร้อมเพียงกัน
 ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ วันพฤหัสที่ 14 กันยายน 2560
  ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวกเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล อศจ.พิษณุโลก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาอาชีวะระดับชาติ
 ขอเชิญร่วม ส่งแรงเชียรแรงใจ หรือใครที่สะดวกไปร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏทะเลแก้ว เวลา 9:30น.
 ประกาศ:ให้นักศึกษาที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาอาชีวศึกษาที่ไม่มีรถ สามารถขึ้นรถได้ที่วิทยาลัยฯ 15.00 น
  ไม่มีข้อมูลในตาราง !
   แจ้ง ครู-อาจารย์ทุกท่านให้ส่งค่าสอนไม่เกินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
   นักเรียน-นักศึกษาที่ประสงค์จะเช็คผลการเรียนที่ตกค้างเพื่อเตรียมลงทะเบียนเรียนซ่อม สามารถเช็คผลการเรียนได้ที่ห้องทะเบียน
   แจ้งนักเรียนนักศึกษา ให้ชำระค่าเทอมให้เสร็จก่อนสอบปลายภาคเรียน
   แจ้งครู-อาจารย์ทุกท่านให้สอบปลายภาคในเวลาเรียนส่งเล่มคะแนนภายในวันที่....
 แจ้งครู-อาจารย์ทุกท่านให้ส่งข้อสอบปลายภาคภายในวันที่....
   นักเรียน-นักศึกษา ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ www.v-cop.go.th ให้ใช้รหัสบัตรประชาชนของตนเอง เป็น user name และ password เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
 ยินดีต้อนรับ นักศึกษาเข้าใหม่ ปี2560 นศ. สามารถยื่นคำร้องขอรหัส เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตและ WIFI โดยนำสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง และขอรับเอกสารการสมัครได้ที่งานศูนย์ข้อมูล,หรือกล่องเอกสารหน้าห้องทะเบียน, หรือห้องสมุด และยื่นเอกสารคืนได้ที่ห้องทะเบียน หรือติดต่อ ครู เสกสรรค์,ครูรัชนัน,ครูครูชุลินทร,ครูณรงค์เดช,ครูวิรัตน์ โดยตรง
 สิ่งที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกท่านที่ต้องรู้ พรบ.ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
   0009  เอกสารประกอบการสอนวิชาการขายเบื้องต้น 1  [ 0 ]
 0008  หลักสูตรระยะสั้นไม่ทราบง่าจะเผิดรับอีกเมื่อไรคะ  [ 1 ]
 0007  อยากเรียนการบัญชี มีเสาร์อาทิตย์มั้ยคร่ะ   [ 3 ]
 0006  การเรียน  [ 1 ]
 0005  อยากถามว่ามีเรียน เสาร์-อาทิตย์ป่าวครับ  [ 4 ]
 0004  อยากสอบถามเรื่องหลักสูตรระยะสั้นค่ะ  [ 3 ]
 0003  การตั้งคำถามหรือตอบคำถาม  [ 0 ]
 0002  เพื่อนๆ ปวช.3 คอมพิวตอร์ รายงานตัวด้วยจ้า  [ 1 ]
 0001  ทดสอบระบบกระดานถามตอบ  [ 1 ]
 
จำนวนผู้เข้าชม 34734 คน
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ทัศนศึกษาไปกี่วันดี?
1วัน
2วัน
3วัน
4วัน
ไม่อยากไป
ไม่ออกความเห็น